• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

© UNESCO/Rita Saele Langeland/Nordhordland Biosphere Reserve – Norway

Nordhordland har blitt Norges eneste UNESCO biosfæreområde!

Den norske UNESCO-kommisjonen gratulerer så mye!

Nordhordland biosfæreområde har undertittelen «Vestnorsk kystlandskap og menneska som bur her» og det var av UNESCO i Paris at regionen fikk utnevnelsen onsdag 19. juni 2019.

Den norske UNESCO-kommisjonen, med leder Tora Aasland i spissen, har over lang tid støttet søknaden til Nordhordland.

«I Norge er kanskje UNESCOs verdensarvstatus mest kjent, men jeg håper Nordhordlands utnevnelse gjør at flere også blir kjent med UNESCOs biosfæreområder. Med bærekraftsmålene som bakteppe vil det bli stadig viktigere at vi jobber for menneskers samspill med naturen – både for vern og bærekraftig bruk slik biosfæreprogrammet legger opp til. Det var på tide at Norge fikk et biosfæreområde og Nordhordland sitt samarbeid med lokalsamfunn og forskere er et eksempel til etterfølgelse. På vegne av Den norske UNESCO-kommisjonen vil jeg gratulere!» sier Tora Aasland.

Lurer du på hva et biosfæreområde egentlig er for noe? Les mer på nettsidene til Nordhordlands biosfæreområde.

19. juni fikk verden 18 nye biosfæreområder (biosphere reserves). UNESCO har særlig trukket frem Nordhordland. Les mer om utvnevnelsene på UNESCOs nettsider.

Til toppen