• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Kristin Brenna. Foto: Privat

Møt Paris-praktikanten Kristin

Av Susanne Berg-Hansen

Kristin Antonsen Brenna (26) er praktikant ved den norske UNESCO-delegasjonen i Paris. Her forteller hun om sitt opphold i den franske hovedstaden.

Brenna startet sitt praktikantopphold i begynnelsen av mars, og blir værende frem til 11. juli. I tillegg til å ha ansvar for saker på utdannings- og kommunikasjonsfeltet skriver Kristin saker til delegasjonens nyhetsbrev, lager rapporter og besvarer og sender inn valgnoter fra land som stiller til valg i ulike FN-fora. Hun beskriver arbeidet som variert.

– Det er alt fra lange møter og tunge rapporter som skal leses, til mottakelser og prisutdelinger med champagne og kanapeer.

 Vi har et godt arbeidsmiljø og får skikkelige arbeidsoppgaver. Ettersom vi er en liten delegasjon med to praktikanter, én ambassaderåd og én fast ansatt  jobber vi tett på hverandre, spiser lunsj sammen og blir godt inkludert i arbeidet, forteller hun.

Hvorfor søkte du deg til delegasjonen?
Jeg har lenge hatt lyst til å prøve meg som studentpraktikant i UD, samtidig som jeg hadde lyst til å lære mer om hvordan det er å jobbe i FN. Her i UNESCO-delegasjonen føler jeg at man får både i pose og sekk. Jeg hadde også lyst til å være praktikant på et sted hvor jeg får gjøre mer enn å kopiere og koke kaffe, og det har vi definitivt fått gjøre her. I tillegg er det positivt å få praktisert fransk.

Hva er det viktigste du har lært gjennom arbeidet i UNESCO så langt?
Det viktigste jeg har lært er at ting tar tid. Mange av prosessene går over mange år, og som praktikant får man bare se en liten del av det. Dersom man skal jobbe i en organisasjon som UNESCO er det viktig å smøre seg med tålmodighet, og ikke forvente umiddelbare resultater. Jeg har også lært mye om de ulike fagområdene jeg har hatt ansvar for, både når det gjelder det faglige og om prosessene før et vedtak.

Hva er det mest spennende du har arbeidet med?
Noe av det mest spennende som har skjedd meg var da jeg var alene som observatør i et byrå-møte hvor Norge er en stor donor. Etter å ha hørt på diskusjonene om prosedyrer for tildeling av midler forsto jeg at vi fra norsk side ville ønske å formalisere regelverket ytterligere. Jeg tok derfor kontakt med departementet og fikk tillatelse til å fremme et endringsforslag. Forslaget ble tatt godt i mot, og vedtatt der og da! Det har også vært spennende å jobbe med rapporter som jeg ser blir brukt i stortingsmeldinger eller i debattinnlegg fra kommisjonen. Det mest overraskende har vært å oppleve hvor utrolig langsomme enkelte prosesser i FN-systemet og UNESCO er. Selv om man har hørt det på forhånd er det likevel noe annet å sitte i møter som varer i timevis, hvor alle er enige om innholdet, men krangler om ordvalget.

Vil du anbefale å arbeide ved delegasjonen til andre?
Jeg vil absolutt anbefale et praktikantopphold ved delegasjonen. Det er en kjempefin mulighet til å få et innblikk i hvordan man arbeider i en norsk delegasjon, og jeg er veldig fornøyd med oppholdet.

Hva er planene dine etter oppholdet i Paris?
Etter at jeg er ferdig i Paris skal jeg hjem til Oslo for å skrive ferdig masteroppgaven min i statsvitenskap ved UiO. Jeg skal også tilbringe mye tid sammen med mann og barn som har holdt fortet hjemme.

 

 

 

 

Til toppen