• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Millioner mangler vann

Tilgang til vann kan løse problemer som fattigdom, sult og helse.

Det finnes nok vann i verden, men fordelingen og utnyttelsen er både skjev og urettferdig. Dessuten påvirker klimaendringer, krig og konflikter tilgangen til vann.

Dette ble fastslått på et møte om vann og sanitærforhold i UNESCOs hovedkvarter i Paris i oktober. Møtet, som ble arrangert av Tysklands UNESCO-delegasjon og UNESCOs hydrologiprogram, ble gjennomført i forbindelse med at 2013 er Det internasjonale året for vannsamarbeid.

Det juridiske lovverket og det politiske rammeverket som skal sikre alle mennesker tilgang til rent vann og gode sanitærforhold er i dag i stor grad på plass. Det finnes også mye kompetanse på feltet. Når det gjelder gjennomføring av tiltak, er det derimot mye som gjenstår.

Deltakerne på møtet var uenige i hvor stor andel av verdens befolkning som mangler tilgang til rent vann. Tallet varierer fra 780 millioner til 2,5 milliarder. Så mange som 4,5 milliarder mennesker har ikke sikre sanitærforhold.

Mens det har skjedd stor fremgang i den politiske forståelsen, viljen og forpliktelsen når det gjelder  rett til vanntilgang, har ikke retten til sanitærtilbud blitt vektlagt i like stor grad. Trygge og hygieniske sanitærtilbud er svært viktig, spesielt for kvinner og barn. For å øke oppmerksomheten rundt temaet, bør vann og sanitærforhold være ett av de nye tusenårsmålene som verdenssamfunnet skal jobbe mot etter 2015, påpekte flere deltakere.

En bred tilnærming og tverrfaglig samarbeid er nødvendig for å kunne gi alle mennesker vann. Her kan UNESCO spille en nøkkelrolle, siden organisasjonen allerede jobber med ulike sektorer som utdanning, forskning, kultur og kommunikasjon, og på tvers av disse.

Les mer om UNESCOs hydrologiprogram her

Til toppen