• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: UNESCO

– Lesing redder liv

– Lese- og skriveferdigheter endrer ikke bare liv. Det redder liv, sier UNESCOs generaldirektør Irina Bokova.

8. september ble Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter markert over hele verden. UNESCO har feiret dagen hvert år siden 1965, og formålet er å sette søkelyset på viktigheten av lesing og skriving og stimulere til støtte for dette. Årets hovedmarkering fant sted i Dhaka i Bangladesh, hvor det ble arrangert en konferanse om jenters lese- og skriveferdigheter og bærekraftig utvikling. Det ble delt ut flere priser. 

I sin tale viste UNESCOs generaldirektør til at 781 millioner mennesker i verden ikke kan lese en setning. To tredjedeler av disse er kvinner.

– Dette kan ikke fortsette. Prisen samfunnene betaler er for høy. Derfor må vi lage en ambisiøs utdanningsagenda for tiden etter 2015. UNESCO formidler denne meldingen overalt og jobber for å sikre at lese- og skriveferdigheter er integrert i nasjonale utviklingsstrategier og for å fremme bredere kompetanse for bærekraftig livsstil og fattigdomsavvikling, sier Bokova.

Les mer om dagen her. 

Av Susanne Berg-Hansen 

Til toppen