• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Lansering av Global Education Monitoring Report 2016

Tid: 26. september 2016,  kl. 10-15
Sted: Norads lokaler i Bygdøy allé 2
Påmelding: Norads nettsider innen 23. september

Årets rapport tar for seg betydningen av utdanning for FNs 17 bærekraftsmål, og viser blant annet at verden er 50 år for sent ute med å nå utdanningsmålene.

Rapporten er UNESCOs flaggskip og brukes som referansedokument for alle som er opptatt av internasjonal utdanning. Global Education Monitoring Report (GEM) bygger på den foregående Global Monitoring Report (GMR).

Som første av 15 rapporter, tar årets GEM-rapport for seg betydningen av utdanning for å nå FNs 17 bærekraftsmål. Rapporten ser også på hvordan de forskjellige målene er avhengige av – og påvirker – hverandre. Rapporten viser hvor avgjørende utdanning er for å utrydde sult og fattigdom, og sikre bedre helse, likestilling, bærekraftig forbruk, samt mer inkluderende samfunn.

Rapportens hovedbudskap er at god utdanning og livslang læring vil føre til en mer bærekraftig framtid for alle. Årets rapport omfatter også strategier, utfordringer og anbefalinger for å følge framdriften av bærekraftsmål 4 og de ti delmålene under dette målet. Årets rapport heter Education for people and planet: Creating sustainable futures for all.

Lanseringen finner sted mandag 26. september kl. 10-15 i Norads lokaler i Bygdøy allé 2. Bak lanseringen av rapporten i Norge står Norad, Den norske UNESCO-kommisjonen, UNICEF Norge, Utenriksdepartementet og Utdanningsforbundet.

Utenriksminister Børge Brende, Tora Aasland, leder av Den norske UNESCO-kommisjonen, Steffen Handal, leder av Utdanningsforbundet, Oley Dibba-Wadda fra Association for the Development of Education in Africa (ADEA) og GEM-rapportens redaktør Aaron Benavot vil delta.

Seminaret avholdes på engelsk. Oppdatert program kommer.

Last ned hele rapporten gratis her

 

Til toppen