• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Elev

Foto: Samfoto

– Kvalitetskrise i utdanningen

For lite oppmerksomhet på kvalitet i utdanning og for liten suksess i å nå ut til sårbare grupper har bidratt til en ”læringskrise”, fastslår EFA Global Monitoring Report (GMR) 2013. UNESCO-rapporten, som skal legges frem 29. januar 2014, viser at 250 millioner barn i verden ikke tilegner seg grunnleggende ferdigheter selv om de går på skole.

GMR-rapporten gis ut hvert år, og viser hvor langt verdenssamfunnet har kommet i arbeidet med å nå de seks Utdanning for alle-målene (Education for All/ EFA-målene). EFA-målene skal etter planen innfris innen 2015, men med dagens utvikling, vil de færreste av målene nås. I tillegg til å overvåke arbeidet med EFA-målene, går rapporten i dybden på ett hovedtema. Årets utgave har navnet ”Teaching and Learning for Development” og setter søkelyset på viktigheten av en god og inkluderende utdanning som gir alle like muligheter. Rapporten understreker læreres betydning, og viser til at det trengs millioner av nye lærere, særlig i Afrika. Den norske lanseringen av GMR-rapporten finner sted på et seminar i Oslo 3. og 4. februar. Den norske UNESCO-kommisjonen er medarrangør.

Les mer om Global Monitoring Report her

 

Til toppen