• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

kulturgjenstand

Foto: iStock

Kulturarv plyndres – se film

Plyndring, tyveri og ulovlig handel med kulturgjenstander er et stort problem i mange land, særlig i konfliktsituasjoner. Syria og Irak er eksempler på land som har mistet uerstattelig kulturarv. Dette er et tap for hele befolkningen. UNESCO har laget to filmsnutter som illustrerer problemet. Se dem her!

Syria: 
http://youtu.be/4r0ZTN6ZoM4

Irak:
http://www.youtube.com/watch?v=h23oV1ihhGk

Les mer om UNESCOs arbeid med kulturarv i fare. 

Til toppen