alaska corbis

Foto: Corbis

Verdensarven

Pyramidene i Egypt, Den kinesiske mur, Operahuset i Sydney og Bryggen i Bergen står alle på UNESCOs verdensarvliste.

» Les mer

Verdensarven

Geirangerfjorden. Foto: Ludovic Péron (CC BY-SA), via Riksantikvaren.

Vi er omgitt av underverk. Noen finnes i naturen og andre er skapt av mennesker. Disse stedene sier noe om hva det har vært å være menneske gjennom historien. De gir oss identitet. Steder så ulike som Tower of London, Akropolis i Hellas, Taj Mahal i India og helleristningene i Alta står på UNESCOs verdensarvliste.

Noen byggverk og naturområder er av så stor betydning at tapet av dem ville være uerstattelig for menneskeheten. Verden har derfor et felles ansvar for å ta vare på dem for kommende generasjoner. UNESCOs verdensarvoppdrag er blant annet å tilby nødhjelp til verdensarvsteder i fare og oppmuntre til internasjonalt samarbeid om vern av verdens kultur- og naturarv.

Norge ratifiserte verdensarvkonvensjonen 12. mai 1977, og allerede i 1979 ble Bryggen i Bergen og Urnes stavkirke skrevet inn på verdensarvlisten.

Ressurser om verdensarv

UNESCOs verdensarvsider finner du her.

Det finnes mange i Norge som er involvert i arbeidet med verdensarv, herunder også immateriell kulturarv og dokumentarv.

Klima- og miljødepartementet er øverste ansvarlige myndighet for oppfølgingen av verdensarven i Norge. Riksantikvaren og Miljødirektoratet har det faglige ansvaret for å følge opp verdensarvkonvensjonen og Riksantikvaren koordinerer samarbeidet mellom de to direktoratene.

Trykk på de ulike lenkene under for å klikke deg videre til ymse aktører og deres gode ressurser om verdensarven. 

Riksantikvaren og verdensarvkonvensjonen
Miljødirektoratet  
Kulturrådet – Dokumentarv
Kulturrådet – Immateriell kulturarv  og immateriell kulturarv 

Urnes stavkyrkje. Foto: Riksantikvaren
Sandra Márjá West set den sjølvbygde elvebåten sin på vatnet i Karasjoka. Foto: RiddoDuottarMuseat

Til toppen