Verdensarv i Norge

Røros, Helleristningene i Alta og Vegaøyan er blant de norske stedene på UNESCOs verdensarvliste.