Galapagos var på UNESCOs liste over truet verdensarv. Foto: iStock

Truet verdensarv

Krig, konflikter, naturkatastrofer, forurensning og turisme truer verdensarven. Det finnes en egen liste over verdensarv i fare.

» Les mer

Truet verdensarv

Krig, konflikter, naturkatastrofer, forurensning, ukontrollert urbanisering og turisme utgjør en fare for verdensarven. Dersom et sted mister særpreget som førte til at det ble skrevet inn på verdensarvlisten, kan verdensarvkomiteen fjerne stedet fra listen. Dette har skjedd to ganger, først med Oryx-reservatet i Oman i 2007 og med Elben-dalen i Dresden i Tyskland i 2009. En annen mulighet er å sette stedet på UNESCOs liste over verdensarv i fare.

UNESCOs liste over verdensarv i fare er laget for å informere det internasjonale samfunn om forhold som truer verdensarvstedene, og for å oppmuntre til handling. Se hele listen over verdensarv i fare her.

Verdensarvkomiteen kan innskrive et sted på listen over verdensarv i fare dersom ”det kreves store operasjoner for å redde det, og der hvor assistanse er blitt etterspurt”.  Innskrivelse på listen gjør at verdensarvkomiteen kan sende støtte fra verdensarvfondet til det truede stedet. I tillegg plikter verdensarvkomiteen å utvikle og vedta, i konsultasjon med det berørte landet, et program med tiltak for å redde stedet. Alle tiltak må igangsettes for å gjenopprette stedets verdi, og målet er at det skal fjernes fra listen over truet verdensarv så snart som mulig.

UNESCO arbeider også for at kulturarv som ikke er på verdensarvlisten skal tas vare på. I den sammenheng vedtok UNESCO i 1954 Konvensjonen om bevaring av kulturminner under væpnet konflikt.

Dersom du ønsker å informere verdensarvkomiteen om trusler mot et verdensarvsted kan du kontakte komiteens sekretariat:
World Heritage Centre,
UNESCO,
7 place de Fontenoy,
75352 Paris, 07 SP
France,
Tel.: 33 (01) 45 68 18 71,
Fax: 33 (01) 45 68 55 70,
E-mail: wh-info@unesco.org

Til toppen