• Visste
    du at..?

    Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

  • Visste
    du at..?

    UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

  • Visste
    du at..?

    101 journalister ble drept i 2016?
    Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

  • Visste
    du at..?

    Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

  • Visste
    du at..?

    Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

  • Visste
    du at..?

    Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

  • Visste
    du at..?

    Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

  • Visste
    du at..?

    160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
    Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

  • Visste
    du at..?

    Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
    Alle har rett til skolegang.

  • Visste
    du at..?

    71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Uluru, Australia. Foto: iStock

Til toppen