Uluru, Australia. Foto: iStock

Spørsmål om verdensarven

Har du noen spørsmål i tilknytning til verdensarven? Kanskje finner du svaret her.

» Les mer

Spørsmål om verdensarven

Hva er UNESCOs verdensarvliste?
UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv (the World Heritage List) er en liste over kultur- og naturarv av fremstående universell verdi. Listen inneholder over 1000 steder, både kultursteder og naturområder, i mer enn 100 land. Du finner hele verdensarvlisten her

Hva er verdensarvkonvensjonen?
Konvensjonen for vern av verdens kultur- og naturarv (the World Heritage Convention) ble vedtatt i 1972. Bakgrunnen for konvensjonen var et økende press mot kulturminner og naturområder i form av krig, naturkatastrofer, forurensning, turisme og forfall. Konvensjonen oppfordrer alle land til å fremme vern av kultur- og naturarv som har lokal eller nasjonal betydning. For dette formålet etablerte konvensjonen UNESCOs liste over verdens kultur- og naturarv.

Hvilke steder er på UNESCOs verdensarvliste?
En oversikt over alle stedene finnes her

Har Norge noen steder på verdensarvlisten?
Norge har åtte steder på UNESCOs verdensarvliste: Bryggen i Bergen (1979), Urnes stavkirke (1979), Bergkunst i Alta (1980), Bergstaden Røros (1981), Vegaøyan (2004), Struves triangelkjede – fire norske punkter (2005), Vestnorsk fjordlandskap (2005) og Rjukan-Notodden industriarv (2015). De fire første norske verdensarvstedene er kultursteder og ble innskrevet i perioden 1979 til 1981. I 2004 fikk Norge sitt første kulturlandskap på listen – Vegaøyan, mens Vestnorsk fjordlandskap (Geirangerfjorden og Nerøyfjorden) er det første naturområdet Norge har fått på listen. Les mer på nettsidene til Klima- og miljødepartementet. 

Hva skal til å for å komme på verdensarvlisten?
For å bli skrevet inn på UNESCOs verdensarvliste må et sted være av fremstående universell verdi og møte minst ett av ti utvalgte kriterier. Se opptakskriteriene her

Jeg bor ved et sted i Norge som jeg synes bør komme på listen. Hvordan går jeg frem?
Det er en omfattende og ofte lang prosess å få et sted på verdensarvlisten. Klima- og miljødepartementet har faglig ansvar for UNESCOs verdensarvkonvensjon i Norge. Dersom du har spørsmål om fremgangsmåte for å få et sted inn på listen, kan du kontakte Kulturminneavdelingen i Klima- og miljødepartementet.

Planlegger Norge å nominere nye steder for verdensarvlisten?
Verdensarvkonvensjonen sier at alle land skal utarbeide en liste med forslag over steder man kan tenke seg å nominere. Denne listen kalles en tentativ liste. Se Norges tentative liste her

Er sang, tradisjoner, matkultur og ritualer en del av verdensarven?
Nei. Kulturarv er ikke bare monumenter og gjenstander, men også tradisjoner og levende uttrykk som er overført fra generasjon til generasjon. Dette kalles immateriell kulturarv. Utøvende kunst, ritualer, kunnskap og praksis tilknyttet naturen eller tradisjonelt håndverk er eksempler på dette. Slik kulturarv er ikke med på UNESCOs verdensarvliste. UNESCO har imidlertid en egen liste over immateriell kulturarv. I tillegg til Den representative listen over menneskehetens immaterielle kulturarv har UNESCO utviklet en liste over immateriell kulturarv som umiddelbart trenger beskyttelse. Les mer om listene her

Hvordan kan jeg nominere tradisjoner, matkultur eller ritualer til UNESCOs internasjonale liste?
Norsk kulturråd håndterer oppfølgingen av immateriell kulturarv i Norge. Kontaktinformasjon finner du her. Nettsiden www.immateriellkulturarv.no er en del av Kulturrådets arbeid med å følge opp og gjøre UNESCOs konvensjon om vern av den immaterielle kulturarven (2003) kjent i Norge. Kulturrådet har redaksjonelt ansvar for fortegnelsen. Her kan du selv sende inn et bidrag. Alle land forplikter seg til å opprette en nasjonal fortegnelse når de har ratifisert konvensjonen og dette er Norges nasjonale fortegnelse.

 

 

Til toppen