kulturgjenstand

Foto: iStock

Ulovlig handel med kulturarv

Ulovlig handel med kulturarv er et økende problem. Mange vet ikke at det er forbudt å ta med seg kulturgjenstander ut av et land.

» Les mer

Ulovlig handel med kulturarv

Mange land tappes for sin kulturarv fordi gjenstander som er ulovlig utgravd, plyndret eller stjålet blir smuglet ut av landet av profesjonelle oppkjøpere. Noe havner hos samlere, andre ting hos antikvitets- og kunsthandlere, men mye blir også solgt åpenlyst til vanlige turister, som kjøper i god tro og tar med seg «kuppet» hjem i kofferten. Også kjøp som gjøres i god tro gir næring til mer plyndring og nye tyverier. Den ulovlige handelen med kulturgjenstander er et omfattende og økende problem, blant annet på grunn av masseturisme og kriger.

UNESCOs konvensjon av 1970 om tiltak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander har som formål å forhindre utarming av kulturarven. Konvensjonen forplikter en stat til å returnere kulturgjenstander som er kommet til landet ulovlig, dersom dette har skjedd etter at landet ratifiserte konvensjonen.

Det er den enkelte stat som definerer hvilke kulturgjenstander som skal beskyttes mot salg og eksport, og staten forplikter seg til å etablere registre for disse gjenstandene. Stater skal utarbeide et sertifikat for eksport, som skal benyttes av alle som eksporterer visse typer kulturgjenstander ut av et land.

I 2007 ratifiserte Norge UNESCO-konvensjonen av 1970. Norsk lovverk er tilpasset kravene i konvensjonen, og det er også utarbeidet et sertifikat for utførsel av norsk kulturarv.

Les mer om dette her.

Samt på Kulturdepartementet sine sider, Ulovlig handel med kulturgjenstander – regjeringen.no

Til toppen