urfolk

Foto: iStock

Truede språk

Halvparten av alle språkene i verden vil forsvinne dersom det ikke settes igang tiltak.

» Les mer

Truede språk

Det anslås at halvparten av verdens 6000 språk vil forsvinne dersom det ikke gjøres noe. Når uskrevne og udokumenterte språk forsvinner, er dette et tap for menneskeheten. Språk, særlig urfolksspråk, inneholder mye verdifull kunnskap om vår fortid. Grundig planlagt og godt gjennomført språkpolitikk kan stoppe denne utviklingen.

Formålet med UNESCOs program for truede språk er å støtte lokalsamfunn, eksperter og myndigheter ved å utarbeide verktøy for overvåking av språklig mangfold og tilby råd og ekspertise. UNESCOs flaggskip på feltet er det interaktive atlaset over truede språk. Atlaset ble finansiert av norsk UD. Se atlaset her.

Til toppen