• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Flere mausoleer i Timbuktu, Mali, ble ødelagt i 2012 . Foto: UNESCO

Kultur i konflikt

Det siste tiåret har verden vært vitne til en tydelig økning i antall terrorhandlinger med formål om å ødelegge kulturarv. Plyndring og ulovlig handel av kulturgjenstander har både gitt betydelige inntekter til terrorgrupper og blitt tatt i bruk som en krigstaktikk.

UNESCO-konvensjonen om bevaring av kulturminner under væpnet konflikt (Haag-konvensjonen) fra 1954 ble utarbeidet som en konsekvens av de enorme ødeleggelsene av kulturgjenstander under 2. verdenskrig, og var den første internasjonale avtalen som rettet søkelyset mot vern under væpnet konflikt. Konvensjonen sier at vern av kulturarv i krig ikke bare er et ansvar for involverte stater, men også for verdenssamfunnet. Formålet er å beskytte kulturarv i krig, der statene forplikter seg til å ikke ødelegge kulturgjenstander eller eksportere dem fra krigsherjede områder.

September 2015 ble en ny internasjonal strategi lansert under FNs 70. Generalforsamling, i lys av ISIL-angrepene i Syria og sprengningene av de gamle ruinene i Palmyra, et UNESCO verdensarvsted siden 1980. Initiativet ønsker å styrke og videreutvikle den globale koalisjonen Unite for Heritage, som først ble lansert i juni 2015 under et komitémøte for verdensarven i Bonn, Tyskland. Kampanjen er etablert for å styrke både myndigheters og andre aktørers mobilisering i kampen for vern av kulturarv.

#unite4heritage og #ProtectHeritage skal i sosiale medier bidra som en positiv reaksjon for å ta vare på kulturarven, og skape et globalt engasjement i kampen mot propaganda og ekstremisme.

Her kan du finne mer informasjon om kulturarv i væpnet konflikt.

Til toppen