Foto: Istock

Journalisters sikkerhet

Stadig flere journalister blir angrepet, truet og drept. Hendelsene blir sjelden etterforsket.

» Les mer

Journalisters sikkerhet

I løpet av de siste ti årene har minst 500 journalister blitt drept, og langt flere har blitt utsatt for vold, trusler og ulovlige arrestasjoner. De fleste angrepene på journalister blir aldri etterforsket, og gjerningsmennene går som regel fri. Hver gang en journalist blir myrdet, sender UNESCOs generaldirektør ut en melding hvor hun fordømmer drapet. UNESCO har i tillegg opprettet en nettside som gir en oversikt over drepte medieansatte.

Høsten 2012 vedtok også FN en handlingsplan for å bedre journalisters sikkerhet. UNESCO er blant organisasjonene som har utarbeidet en strategi for å følge opp denne journalistsikkerhetsplanen.

Til toppen