Foto: iStock

Åpen tilgang til forskning

Hvordan kan forskningsartikler gjøres tilgjengelige for et større publikum?

» Les mer

Åpen tilgang til forskning

Åpen tilgang (Open Access) til vitenskapelige artikler innebærer at leseren får gratis tilgang til artiklene via Internett. Forfatteren beholder opphavsretten til publikasjonen, men brukere har tillatelse til å lese, laste ned, kopiere, distribuere, skrive ut, søke i eller lenke til fullteksten uten å betale for det. UNESCO støtter åpen tilgang til forskningsartikler som er finansiert av det offentlige.

Det finnes ulike måter en artikkel kan bli åpent tilgjengelig på. Gjennom den såkalte gullstandarden er det ingen abonnementsavgift. Her er det forfatteren, institusjonen forfatteren tilhører, eller andre kilder som finansierer utgivelsen. Dette bygger dermed på en alternativ forretningsmodell. En annen form for åpen tilgang er en såkalt grønn standard, hvor forfatteren selv arkiverer en godkjent versjon av artikkelen eller en ferdig pdf-fil av en publisert artikkel som er kjøpt fri fra et tidsskrift og kan gjenbrukes.  

UNESCOs egne publikasjoner er åpent tilgjengelige for alle. Dette ble bestemt i april 2013, og UNESCO er den første FN-organisasjonen som gjør dette. Hvem som helst kan dermed laste ned, oversette og dele UNESCO-publikasjoner uten å betale for det.

Sammen med sine samarbeidspartnere, forsøker UNESCO å øke oppmerksomheten om fordelene ved åpen tilgang. UNESCOs Open Access-portal, som ble delvis finansiert av Norge, viser status på området i en rekke land.

Afrika og andre utviklingsland er hovedsatsningen i UNESCOs Open Access-aktiviteter. I disse områdene er det fremdeles langt igjen før vitenskapelige artikler er gratis og allment tilgjengelige.

Ifølge UNESCO vil forskere og studenter fra hele verden, og spesielt fra utviklingsland, kunne dra stor nytte av åpen tilgang til forskning. For forskningens del vil initiativet kunne gi økt synlighet, bedre tilgjengelighet og raskere spredning av forsknigsresultatene.

Mer om Open Access på UNESCOs internasjonale nettsider
Open Access i Norge – CRIStin
Pdf-fil om Open Access

Til toppen