• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Et av bibliotek som huser gamle manuskripter i Timbuktu, Mali. Foto: iStock

Kommer Mali til unnsetning

UNESCO vil gjøre det som er mulig for å beskytte og gjenoppbygge Malis kulturarv.

Så snart sikkerheten tillater det, vil UNESCO sende en delegasjon til Mali for å vurdere skadeomfanget og bestemme hvor det haster mest med å begynne arbeidet. Organisasjonen vil deretter legge en plan i samarbeid med Malis myndigheter for å gjenoppbygge verdensarvstedet Timbuktu etter at islamistene nå har trukket seg ut.

Både verdensarven og annen kultur trenger beskyttelse i Mali. I urolige tider går mange kulturgjenstander tapt. De skades og blir gjenstand for ulovlig handel.

Etter UNESCOs beregninger finnes det 300 000 manuskripter i private og offentlige samlinger bare i Timbuktu. Flere av disse er fra det 13. 16. århundret, og de handler om alt fra matematikk, medisin og astronomi til musikk, religion, litteratur og arkitektur. Det ser nå ut til at enestående manuskripter har blitt ødelagt eller fjernet fra Ahmed Baba-instituttet som oppbevarer skrifter av ulik art.

Byen Timbuktu har også tre store moskeer og 16 mausoleer på UNESCOs verdensarvliste. Elleve av mausoleene og dørene til den ene av moskeene ble sterkt skadet under den væpnede konflikten og havnet i 2012 på UNESCOs liste over verdensarv i fare.

 Les mer her

Til toppen