• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

flom-åker

Klimaendringene tas opp i rapporten som skal lanseres i Norge i april. Foto: Scanpix

Klima inn i klasserommet

Klimaendringer er tatt inn i skoleundervisningen i Vietnam.

UNESCO og Samsung har startet et prosjekt i Vietnam, som skal gjøre lærere bedre rustet til å undervise om klimaendringer og bærekraftig utvikling. Prosjektet inkluderer utvikling og testing av nytt teknologisk undervisningsmateriale, og skal gå over en periode på to år. Først skal lærerne trenes opp, deretter skal de undervise elever om klimaendringer. På timeplanen står håndtering av klimaendringer, reduksjon av katastroferisiko og vern av biologisk mangfold.

Noen regioner i Vietnam er spesielt utsatt for effektene av klimaendringene. Til sammen 133 institusjoner som utdanner lærere, er med på prosjektet. Målet er at alle skoler skal utvikle en plan for å håndtere klimaendringer i samarbeid med lokalsamfunnet, universiteter og andre viktige samfunnsaktører.

Les mer om prosjektet her.

 

 

Til toppen