• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

UNESCO-kommisjonens Peter M. Haugan sammen med to av vinnerne: Anne Lyche Solheim og Haakon Thaulow.

Jublet for vannpris

I forbindelse med Verdens vanndag i slutten av mars, ble det arrangert seminar på Ingeniørene Hus i Oslo. Den norske UNESCO-kommisjonen var medarrangør, sammen med blant andre Norsk vannforening og Norsk hydrologiråd. I tillegg til å diskutere temaene vann og energi, ble det delt ut flere priser. Se oversikt over vinnerne her:

Norsk juniorvannpris
Farsund K. grunnskole og ungdomsskole, klasse 10, Tittel på oppgaven: High Altitude Balloon, Cumulo-Nimbus, Studying the color of Clouds and Oceans over Southern  Norway Using High Altitude Balloons.

Viten om vann 2014
Haakon Thaulow, spesialrådgiver i NIVA.

Vannprisen 2014
Anne Lyche Solheim, seniorforsker ved NIVA.

Til toppen