• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Den internasjonale kvinnedagen 2018


UNESCOs generaldirektør Audrey Azoulay har skrevet et innlegg i anledning kvinnedagen 8. mars 2018 hvor hun tar for seg likestilling mellom kjønnene. Likestilling er en global prioritet for UNESCO. Innenfor områdene utdanning, kultur, vitenskap, kommunikasjon og informasjon vil hun oppmuntre til bedre tilgang — og fjerne barrierer — for kvinner og jenter.

Hun skriver blant annet: «Ifølge en fersk rapport er ulikhetene i tilgang til digitale medier redusert globalt, for alle befolkninger over hele verden. Denne generelle trenden skjuler imidlertid en annen mer bekymringsfull trend: et økende gap mellom antall menn og kvinner med en tilstedeværelse på internett. I 2016 var det 250 millioner flere menn enn kvinner på nett.»

Sammen med Sverige lanserer UNESCO derfor i dag et «Edit-a-thon» hvor målet er å øke antall biografier om kvinner på Wikipedia. I dag er kun en av seks biografier om kvinner.

Du kan lese hele innlegget her:
https://en.unesco.org/commemorations/womensday/2018/message

Bildet: ©UNESCO

Til toppen