• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: Samfoto

Inntekter fra naturressurser kan gi skolegang

I 17 utviklingsland vil bedre utnyttelse av inntekter fra naturressurser kunne finansiere skolegang til nesten alle barna som ikke får gå på skole i dag. Det fremgår av publikasjonen A World of Science fra UNESCO.

Bedre utnyttelse av inntektene vil kunne gi hele 86 prosent av barna som ikke går på skolen i disse landene skolegang. Dersom 30 prosent av inntektene fra mineralindustrien og 75 prosent av inntektene fra olje- og gass-industrien går inn i offentlige budsjett og 20 prosent av dette går til utdanning, vil det utgjøre to og en halv ganger beløpet disse landene mottok i utdanningsstøtte i 2010. Videre vil det utgjøre en femtedel av pengene som mangler for å sikre at alle verdens barn får skolegang.

I Uganda regner man med at myndighetenes budsjett vil dobles innen 2016 på grunn av nye oljefunn. Dette kunne bety en dobling av utdanningsbudsjettet og at alle barn (2, 4 millioner) får grunnskoleutdanning. Flere land har gått glipp av inntekter fra naturressurser på grunn av lite gunstige avtaler med selskapene som utvinner ressursene. I noen tilfeller har inntektene blitt kanalisert inn i væpnede konflikter i stedet for til utdanning, påpeker direktøren for Education for All Global Monitoring Report, Pauline Rose.  Les mer i  A World of Science

 

Til toppen