• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

I dag fyller UNESCO 70 år

«Since wars begin in the minds of men, it is in the minds of men that the defences of peace must be constructed»

UNESCO ble grunnlagt 16. november 1945. Det er 70 år med samarbeid om kultur, kommunikasjon, utdanning og vitenskap for å fremme fred og sikkerhet. 37 land, deriblant Norge, var samlet i London og skrev under UNESCOs konstitusjon som trådde i kraft året etter. Les hele UNESCOs konstiusjon her

Hva har hendt på disse 70 årene? Biosfæreprogrammet med vekt på samspill mellom mennesker og miljø ble opprettet i 1968. Verdensarvkonvensjonen ble vedtatt i 1972 og er i dag en av verdens mest ratifiserte konvensjoner. FNs generalforsamling vedtok å markere verdens pressefrihetsdag 1993, og UNESCO driver presse- og ytringsfrihetsagendaen i FN. UNESCO og den oseanografiske kommisjon (IOC) utviklet og lanserte et første system for tsunamivarsel i det indiske hav i 2005. UNESCO har stått i bresjen for å fremme retten til utdanning for alle, barn, unge og voksne.

UNESCO ledes i dag av sin første kvinnelige generaldirektør, Irina Bokova, som ble valgt i 2009. Organisasjonen har gått fra 37 til 195 medlemsland, og UNESCO har et mandat som i dag er viktigere enn noensinne med tanke på de utfordringer som verden står overfor.

Vil du vite mer om UNESCOs historie? Les mer på UNESCOs hjemmesider

«Det er viktigere enn noensinne å stå opp for menneskerettighetene, mot voldelig ekstremisme og terrorisme –  i dette perspektiv er UNESCO mer relevant enn noensinne.»

Irina Bokova, 13. november Paris

 

Til toppen