• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: UNESCO (https://en.unesco.org/commemorations/unitednationsday)

I dag feirer vi De forente nasjoner!

24. oktober er FN-dagen. På denne dag i 1945 trådte FN-pakten i kraft.

«Sammen for fred, demokrati, rettferdighet, menneskeverd — og en bærekraftig jord! FN-dagen minner oss om hvor viktig det er å samarbeide på tvers av landegrenser for å skape en bedre verden og for å nå bærekraftmålene. Gratulerer med FN-dagen!» sier Tora Aasland, leder i Den norske UNESCO-kommisjonen.

Du kan lese mer om dagen og hvordan De forente nasjoner ble opprettet i 1945 på FN-sambandets nettsider. FN-sambandet har også en egen nettside om hvordan skoler feire FN-dagen.

FN-pakten heter på engelsk Charter of the United Nations. Du kan også lese mer på UNESCOs nettsider.

«FNs dag fremhever de varige idealene i charteret som trådte i kraft på denne datoen for 74 år siden. Midt i en stormfull tid forblir charteret vårt felles moralske anker.» FNs generalsekretær António Guterres på FNs nettsider.

Til toppen