• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Ytringsfrihetsbarometeret

Bare 16 prosent mener at mediene gir balansert informasjon om hvorfor mennesker har ulike standpunkter i kontroversielle saker.

Dette går frem av Ytringsfrihetsbarometeret, som ble lansert i dag på pressfrihetsdagen, 3. mai. Noen av funnene er nedslående lesning. Et gledelig funn er imidlertid at 82 prosent mener at alle kan uttrykke sine meninger helt fritt i Norge.

Ytringsfrihetsbarometeret er den første omfattende undersøkelsen om befolkningens holdninger til og opplevelse av ytringsfrihet i Norge. Den er gjennomført av TNS Gallup på oppdrag fra Fritt Ord.

Både opplevelse av ytringsfrihet i Norge i dag, opplevelse av egen ytringsfrihet og holdninger til ytringsfrihet generelt er mål i undersøkelsen. I tillegg er det blant annet stilt spørsmål om ytringsfrihetens kår i arbeidslivet, forholdet mellom ytringsfrihet og religion, politisk overvåking, og hvorvidt man mener mediene lever opp til sine idealer.

TNS Gallup oppsummerer med at det er høy oppslutning om å ivareta ytringsfriheten, men at mange samtidig vil begrense ytringer fra kontroversielle grupper.

Se hele Ytringsfrihetsbarometeret  

 

Til toppen