• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: UNESCO

Hva kommer etter Tusenårsmålene?

Seminar om utdanning, ungdom og arbeid.

Tirsdag 5. mars 2013 holder en rekke organisasjoner med tilknytning til FN et seminar med tittelen “Education for What? Youth, Skills and Work”.

Hvordan sørge for at unge mennesker er rustet til arbeidslivet i en verden preget av sosial uro og høy ungdomsarbeidsledighet?  Hva bør bistandsorganisasjonene gjøre? Og hva kan næringslivet bidra med? Dette er noen av spørsmålene som blir tatt opp på seminaret.

Seminaret er en del av en nasjonal konsultasjonsprosess som ble sparket i gang på FN-dagen i fjor. FNs tusenårsmål ble slått fast av alle FNs medlemsstater i år 2000 og gjelder fram til 2015. I løpet av 2013 kan ulike organisasjoner komme med forslag til hva som bør være de nye FN-målene etter 2015. 

Seminaret er fulltegnet. Se programmet her

 

Til toppen