• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Hundre år med stemmerett for kvinner

11. juni er det hundre år siden innføringen av allmenn stemmerett i Norge, og det skal feires.

I Oslo arrangerer Høyskolen i Oslo og Akershus en todagers konferanse ved navn Women’s Suffrage – Women’s Voices på Litteraturhuset mandag 10. og tirsdag 11. juni.  En rekke kvinnelige, internasjonale journalister, akademikere og bloggere kommer for å dele sine erfaringer som kvinner i media i sine respektive hjemland. Konferansen er åpen for alle. Se programmet

I tillegg til dette er det en rekke andre arrangementer i Norge denne dagen. Gå inn på stemmerettsjubileets offisielle side og se hva som skjer nær deg:

Et historisk blikk på stemmeretten

Etter Grunnloven av 1814 var det bare menn over 25 år, som var selveiende bønder, embetsmenn, handelsborgere eller eide jord over en viss verdi, som kunne stemme. Det betydde at 40 prosent av alle menn over 25 år hadde stemmerett. For befolkningen samlet var tallet 6-7 prosent. I 1898 ble det innført allmenn stemmerett for menn.

I likhet med situasjonen for mennene, var stemmerett for kvinner en gradvis prosess. Kvinner som betalte skatt, eller som var gift med menn som betalte skatt over en viss sum, fikk stemme ved kommunevalgene fra 1901, og ved Stortingsvalg fra 1907. I 1910 ble det innført allmenn stemmerett ved kommunevalg. For hundre år siden ble det innført stemmerett for alle over 25 år, uavhengig av kjønn og inntekt. Stemmerettsalderen har blitt senket i flere etapper siden det. Stortingsvalget i 1915 var første gang alle kvinner fikk stemme ved et Stortingsvalg.

Les mer 

Til toppen