• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

flagg

flagg, foto: iStock

Høynivåmøte i FNs økonomiske og sosiale råd

Forskning, teknologi, innovasjon og kultur var temaet for høynivåmøtet i FNs økonomiske og sosiale råd (ECOSOC), som foregikk i Genève fra 1. til 4. juli.

FNs generalsekretær, Ban Ki-moon, åpnet møtet med å understreke at forskning, teknologi og kultur er viktig å ha på agendaen også etter at tusenårsmålene utløper.

Blant diskusjonspunktene var kulturens potensiale i å fremme bærekraftig utvikling og oppnåelse av tusenårsmålene. Sammenhengen mellom kultur og innovasjon var også et tema. – Innovasjon kan ikke skje uten kultur og kulturelt mangfold, sa UNESCOs generaldirektør, Irina Bokova.

Hun la også vekt på at det er nødvendig at alle gjør sitt ytterste for å møte tusenårsmålene dersom FN skal ha troverdighet ved etableringen av nye mål. De eksisterende målene utløper om to og et halvt år.

I forbindelse med ECOSOC-møtet var UNESCO også vertskap for et rundebordsmøte om kultur og innovasjon med tanke på å utvikle nye mål etter 2015. Her deltok blant annet ministrene for kultur, forskning og teknologi, samt en rekke FN-organisasjoner.

 

Les mer

Til toppen