• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Den internasjonale Holocaustdagen 2018: Minnes og lære om Holocaust er vårt felles ansvar

Bilde: Den norske UNESCO-kommisjonens leder Tora Aasland.

27. januar er hvert år en påminnelse om ofrene for Holocaust og om forpliktelsen til å bekjempe antisemittisme, rasisme og andre former for intoleranse som kan føre til vold mot grupper. Datoen markerer dagen hvor sovjetiske tropper frigjorde utrydningsleiren Auschwitz-Birkenau i 1945.

I år har UNESCO valgt å sette søkelyset på vår plikt til alltid å minnes og til å lære om Holocaust.

Holocaust hadde avgjørende betydning for landene som ble rammet av nazistenes forbrytelser, men det er også omfattende innvirkninger og konsekvenser i andre deler av verden. UNESCOs medlemsland har et felles ansvar for å minnes, bevare historiske minnesmerker og støtte utdanning, forskning og dokumentasjon om Holocaust. Barn og unge må lære om årsakene til, konsekvensene av og dynamikken i slike forbrytelser slik at framtidens generasjoner står styrket til å stå imot hatideologier. Vi har alle et ansvar for å bekjempe stereotypier og hatytringer.

I desember år markerer vi 70-års jubileet for konvensjonen om forhindring og avstraffelse av forbrytelsen folkemord. Folkemord og forferdelig overgrep er dessverre ikke et tilbakelagt kapittel i verden, og det er derfor fortsatt nødvendig å fremme kunnskap om folkemord.

Dette er vårt felles ansvar.

 


 

Markeringer i Norge

Den internasjonale Holocaustdagen markeres over hele landet. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter har en god oversikt over arrangementer i Oslo, Arendal, Kristiansand, Levanger, Narvik, Telavåg, og Trondheim.

 


 

UNESCO og Holocaustdagen

UNESCOs generaldirektør Audrey Azoulay har skrevet noen ord i anledning dagen.

Du kan lese mer om UNESCOs arbeid med undervisning om Holocaust på disse nettsidene.

 

Til toppen