• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Holocaust-minnesmerket i Berlin. Foto: Colourbox

Holocaustdagen 2017

Den internasjonale Holocaustdagen 2017 – Utdanning for en bedre framtid
27.01.2017, Tora Aasland – Leder av Den norske UNESCO-kommisjonen

Etter 2. verdenskrig lovet verdens land “aldri igjen”. 27. januar er hvert år en påminnelse om denne lovnaden – om fred og om bekjempelse av fremmedhat. Dessverre er det fortsatt en nødvendig påminnelse, og kanskje spesielt i disse tider hvor mangfold og inkluderende politikk er verdier som utfordres flere steder i verden.

Den årlige internasjonale markeringen av Holocaust-dagen er først og fremst for å minnes ofrene av nazistenes folkemord på jøder under 2.verdenskrig. Vi sørger over de altfor mange som brutalt ble drept, og vi støtter dem som mistet familiemedlemmer, venner og naboer til en meningsløs og hatefull død. Men det å minnes dem er ikke nok. Vi må kjempe for at ingen trenger å bære en slik sorg igjen. Vi må kjempe for å holde fast på verdiene demokratiet vårt er bygget på.

Derfor må vi støtte ressursene vi har for å lære fra historien. Årets holocaustdag setter søkelys på den viktige rollen muséer og historiske minnesmerker spiller i videreformidlingen og forståelsen av de grusomme hendelsene som fant sted før og under 2. verdenskrig. Vi må lære av historien og tilby en “utdanning for en bedre framtid” til dagens unge. Utdanning er bærebjelken i bærekraftige og fredelige samfunn, og blant våre viktigste virkemidler for å hindre radikalisering og voldsbruk.

Muséene og de historiske minnesmerkene spiller en viktig rolle i historieformidlingen, men har også skapt en arena for kapasitetsbygging. De hjelper oss til å sette vår samtid inn i et større perspektiv. De fungerer som kultursentre, er hjem til forskningsmiljøer, og bidrar til å hjelpe unge mennesker å forstå viktigheten av deres rolle som verdensborgere. Årets Holocaust-dag vil derfor vise fram at muséer og historiske minnesmerker er av uvurderlig verdi, og vise at de har en viktig rolle i å spre kunnskap om hvordan vi kan fortsette å bekjempe antisemittisme og andre former for rasisme i dagens samfunn.

UNESCO ble til for å bidra til en varig fredskultur – «Building peace in peoples’ mind» – og oppfordre til samarbeid mellom de 195 medlemslandene. En del av dette arbeidet går ut på å bevare og fremme muséer og bruken av disse i utdanning av fremtidige verdensborgere. Dette fremmer budskap som kan være avgjørende for at denne delen av historien aldri gjentar seg.

Jeg håper at alle UNESCO-venner vil bruke denne viktige minnedagen til å spre kunnskap om og verne om verdiene som er viktige for oss: toleranse, solidaritet og respekt for hverandre.

 

Les mer om UNESCOs markering av Holocaustdagen

Les mer om UNESCOs utdanningsmateriale om Holocaust

Her kan du lese om norske markeringer av Holocaustdagen

 

Til toppen