• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: Colourbox

Holocaust-dagen 2016

Uttalelse i forbindelse med Holocaust-dagen 2016
Tora Aasland, leder av Den norske UNESCO-kommisjonen

27. januar er den internasjonale Holocaust-dagen. Den internasjonale minnedagen for Holocaust markerer at de sovjetiske troppene i 1945 frigjorde konsentrasjons- og utryddelsesleiren Auschwitz-Birkenau. Seks millioner jøder ble drept under andre verdenskrig.

Det er en dag for å minnes ofrene, for å bekjempe antisemittisme og rasisme og for å forstå årsakene til disse grusomhetene. Vi trenger kunnskapen, vi trenger å bli minnet om det forferdelige som skjedde, slik at vi kan forhindre at det skjer igjen.

Årets tema er Fra ord til folkemord: antisemittisk propaganda og Holocaust (From Words to Genocide:  Anti-Semitic propaganda and the Holocaust). UNESCO ønsker å sette søkelyset på hvor viktig det er å stå imot propaganda og å styrke utdanning basert på menneskerettighetene og respekten for menneskeverdet. Et viktig mål må være å hjelpe unge mennesker til å utvikle kritisk tenking.

Et eksempel på hvordan propaganda og hatytringer brukes i dag er IS og hvordan de forsøker å lokke til seg tilhengere med målrettet propaganda og hvordan de bevisst bruker sosiale medier for å spre sitt hatefulle budskap.

Tidsvitnet fra Holocaust, Roman Kent, minner oss alle om at likegyldighet er det verste: «Now if I had the power I would issue an Eleventh Commandment to the world which would be «Do not be a bystander.»»

Jeg er enig med UNESCOs generaldirektør, Irina Bokova: «Forebygging av folkemord starter på skolebenken. Utdanning kan forhindre hatytringer og svekke fordommer, utdanning kan undergrave uvitenhet og utdanning kan styrke vår respekt for hverandre og vår evne til å leve sammen. I en verden hvor det lokale er sammenvevd med det globale, trenger vi en fornyet satsing på dialog, toleranse, forsoning og forståelse – online og offline».

Les mer om UNESCOs Holocaust-markering her

 

Til toppen