• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

UNESCO

Hold sannheten i live!

2. november er FNs dag mot forbrytelser mot journalister. Dagen skal rette søkelyset mot kampen om å sikre den fjerde statsmakt. Journalister skal være et uavhengig og trygt demokratisk talerør globalt.

Fra 1993 til 2018 har 1360 journalister mistet livet på jobb. De ble drept for å rapportere nyheter og informasjon ut til offentligheten. Verden trenger fryktløse journalister som avdekker alvorlige situasjoner som maktmisbruk og ukultur. Vi må beskytte ytringsfrihet og journalisters rettsikkerhet.

6. og 8. november avholdes en konferanse om journalisters sikkerhet på OsloMet. Årets tema er digital sikkerhet. Konferansen er et samarbeid mellom Fritt Ord, Den norske UNESCO-kommisjonen, OsloMet Digital Journalism Research Group (DJRG) , Journalism and Media International Center (JMIC) og Media, War and Conflict (MEKK).

Du kan lese mer om den innholdsrike konferansen og melde deg på her.

OsloMet og Fritt Ord inviterer også til debatt om digitaliseringens betydning for journalistikken, onsdag 6. november 2019 kl. 18.00–20.00. Les mer her.

Til toppen