• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

En hilsen fra FNs generalsekretær

FN-dagen har vært feiret den 24. oktober hvert år siden 1948 og markerer at FN-pakten trådte i kraft på denne dagen i 1945.

I år har FNs generalsekretær Ban Ki-moon, følgende hilsen: 

24. OKTOBER, 2013 – Kjære venner, FN-dagen er en mulighet til å anerkjenne hvor mye denne uunnværlige organisasjonen bidrar til fred og felles fremgang. Det er på tide å reflektere over hva mer vi kan gjøre for å realisere vår visjon om en bedre verden.

Kampene i Syria er vår største sikkerhetsutfordring. Millioner av mennesker er avhengige av FNs humanitære personell for livreddende assistanse. FN eksperter arbeider hånd i hånd med mottakeren av Nobels fredspris, Organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, for å destruere lagrene av kjemiske våpen i Syria. Vi arbeider også for en diplomatisk løsning for å få en slutt på lidelsene som har pågått alt for lenge.

Vår mest presserende utfordring når det kommer til utvikling er å sørge for at den er bærekraftig. Tusenårsmålene har halvert antall absolutt fattige. Nå må vi opprettholde fremdriften, utforme en inspirerende utviklingsplan for tiden etter 2015 og komme til enighet om klimaendringene.

I år så vi igjen FN komme sammen rundt spørsmål vedrørende væpnet konflikt, menneskerettigheter, miljø og flere andre problemstillinger.
Vi fortsetter å vise hva samlet handling kan utrette. Vi kan gjøre enda mer. I en verden som er mer forbundet enn noen gang, må vi være mer forente. På FN-dagen, la oss forplikte oss til å leve opp til våre grunnleggende idealer og arbeide sammen for fred, utvikling og menneskerettigheter.

Ban Ki-moon

 

 

Til toppen