• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

Her er den nye UNESCO-kommisjonen

En ny UNESCO-kommisjon er oppnevnt. Leder er tidligere statsråd Tora Aasland.  

Den norske UNESCO-kommisjonen består av 12 medlemmer fra det sivile samfunn.  Alle har kompetanse på minst ett av UNESCOs fagområder. Lederen for den nye kommisjonen er tidligere statsråd og nåværende fylkesmann i Rogaland, Tora Aasland.  

UNESCO-kommisjonen skal gi råd til norske myndigheter, være debattskaper i samfunnet og fungere som et bindeledd mellom fagmiljøer og regjeringen på UNESCOs fagområder. Den nye kommisjonen skal sitte i fire år.

Medlemmer av Den norske UNESCO-kommisjonen (2013-2016):
Tora Aasland, (leder), fylkesmann i Rogaland
Kristin Bakken, avdelingsdirektør, Riksantikvaren
Torill Engen-Skaugen, leder for klima, Meteorologisk institutt
Jan Monteverde Haakonsen, spesialrådgiver, Norges forskningsråd
Jan Thomas Hagen, styremedlem i Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU)
Peter M. Haugan, professor, Geofysisk institutt, Universitetet i Bergen.
Trond Idås, rådgiver, Norsk Journalistlag
Jill Johannesen, postdoktor i medier og kommunikasjon, Universitetet i Bergen
Vibeke Mohr, avdelingsdirektør, Kulturrådet
Marjan Nadim, stipendiat, Institutt for samfunnsforskning
Tom Thoresen, direktør, Medietilsynet
Laila Susanne Vars, visepresident, Sametinget

Les pressemeldingen her

Til toppen