• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Doktor Segenet Kelemu. Foto: Julian Dufort/ L’Oréal-UNESCO For Women in Science

Hedrer kvinnelige toppforskere

Fem damer er tildelt  L’Oréal og UNESCOs pris for kvinner innen vitenskap (Women in Science) 2014.  De fem kvinnene har utrettet store vitenskapelige fremskritt som bidrar til å løse noen av samfunnets største utfordringer, deriblant kreft, depresjon og avhengighet. Prisene deles ut på en seremoni på Sorbonne-universitetet i Paris, hvor blant andre Nobelprisvinner i medisin, professor Günter Blobel, UNESCOs toppsjef Irina Bokova og toppsjef i L’Oréal, Jean-Paul Agon, deltar. Prisen deles ut hvert år til fem kvinner, én fra hvert kontinent.

Årets prisvinnere er:

Europa: Professor Brigitte Kieffer, neurobiologi
Professor ved Universitetet i Strasbourg, Frankrike. Forskningssjef ved Institut de Génétique et de Biologie Moléculaire et Cellulaire (IGBMC), Illkrich, Frankrike. Vitenskapelig leder for Douglas Institute Research Center, McGill University, Montréal, Canada.
Kieffer hedres for sitt unike arbeid på hjernemekanismene som er involvert i smerte, mental sykdom og rusavhengighet. Hennes funn har ført til nye behandlingsmåter for å bekjempe smerte, avhengighet og depresjon.

Nord-Amerika: Professor Laurie Glimcher, immunologi og medisin
Dean ved Weill Cornell Medical College, New York, USA. Rektor for medisin ved Cornell University, New York.
Glimcher er en pionér på feltet immunologi. Hennes forskning har banet vei for utvikling av nye behandlingsmetoder for blant annet allergi, astma og kreft.

Latin-Amerika: Professor Cecilia Bouzat, biofysikk
Medlem av det nasjonale forskningsrådet for vitenskap og teknikk i Buenes Aires, Argentina. Professor ved Universidad Nacional del Sur, Bahia Bianca. Avdelingsleder ved institutt for biofysikk ved Bahia Bianca (INIBIBB).
Bouzat hedres for sitt bidrag til vår forståelse av hvordan hjerneceller kommuniserer med hverandre og med muskler. Hennes forskning har åpnet døren for potensielle nye behandlingsformer for Alzheimer og depresjon.

Asia/ Stillehavsområdet: Professor Kayo Inaba, immunologi og medisin
Professor for biostudier, Kyoto University, Japan.  Direktør ved Center for Women Researchers, Kyoto University.
Inabas forskningsfunn bidro til et vendepunkt innen celle-behandling, og har  ført til en ny type kreftbehandling.

Afrika og de arabiske statene: Doktor Segenet Kelemu, biologi og plantepatalogi
Direktør ved International Center for Insect Physiology and Ecology (ICIPE), Nairobi, Kenya.
Kelemu, som var den første kvinnen fra sin region som gikk på universitet i Etiopia, hedres for sin forskning på hvordan mikroorganismer kan tilpasse seg miljø- og klimaendringer. Hennes arbeid åpner for nye løsninger for økologisk og ansvarlig produksjon av mat for mennesker og dyr, særlig for små bønder.

Les mer her. 

 

Til toppen