• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock. Verdensarv. Umayyad-moskeen i Aleppo

Handlingsplan for kulturarven i Syria

Internasjonale eksperter møttes 29. august for å legge en handlingsplan for å hindre større ødeleggelser i Syria, samt å bygge opp igjen den ødelagte kulturarven så snart det er mulig.

Møtet ble ledet av UNESCOs generaldirektør Irina Bokova. Blant deltakerne var Lakhdar Brahimi, som er FNs spesialutsending til Syria, representanter fra Interpol, World Customs Orgainzation, EU og eksperter fra UNESCO, i tillegg til flere andre organisasjoner. – Syria’s past is threatened, just as much as its present and its future, sa Lakhdar Brahimi.

Handlingsplanen skal settes i verk fra et UNESCO-kontor i Beirut. I handlingsplanen fremgår det blant annet at UNESCO så snart situasjonen tillater det skal sende personell til Syria for å slå fast skadeomfanget. UNESCO skal også bidra til å opprette en politidatabase for plyndrede kunstgjenstander, samt trene opp politi og tollpersonell i nabolandene til å oppdage og håndtere ulovelig handel med kulturgjenstander. UNESCO viser til   konvensjonen av 1970 om tiltak for å forhindre ulovlig handel med kulturgjenstander og kovensjonen av 1954 om bevaring av kulturminner under væpnet konflikt.

Aleppo, foto: UNESCO

Slik ser Umayyad-moskeen i Aleppo ut i dag. En over 1000 år gammel minaret er jevnet med jorden.

Handlingsplanen slår videre fast at UNESCO gjennom TV og radio, samt plakater på arabisk, skal oppfordre folk i Syria til å stanse ødeleggelsene av kulturarven. Organisasjonen ICOM (International Council of Museums), som er tilknyttet UNESCO, fører lister over forsvunne kulturgjenstander. ICOM publiserte 25. september en rødliste med forsvunnet kulturarv fra Syria for å spre informasjon om de mest betydningsfulle stjålne gjenstandene.

UNESCO understreker at organisasjonen har lang erfaring med arbeid for å ta vare på kulturarv i konfliktsituasjoner, blant annet i Irak, Libya og Mali. – UNESCO er fast bestemt på å bruke sin ekspertise for å hjelpe til med å bevare den unike kulturarven i Syria, sa generaldirektør Bokova.

Ødeleggelsen av souken (markedet) i Aleppo har også skapt overskrifter over hele verden. Alle Syrias seks verdensarvsteder har fått store skader og er nå plassert på UNESCO liste over verdensarv i fare.

Se hvordan det står til med verdensarvstedene i dag

Til toppen