• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: Istock

Grunnloven fyller 200 år

I år fyller den norske grunnloven 200 år. Mye av Grunnlovens historie er oppført i Norges dokumentarv – den norske delen av UNESCOs Memory of the World Register. Norge har en egen komité for verdens dokumentarv, hvor blant andre UNESCO-kommisjonens Kristin Bakken deltar. Kulturrådet har sekretariatsansvar. 

Oppføringer i Norges dokumentarv som er tilknyttet grunnlovsjubileet 2014:

 • J.G. Adler / C.M. Falsen og Nicolay Wergelands grunnlovsutkast 1814
 • Peter Motzfeldts grunnlovsutkast 1814
 • Grunnloven av 17. mai 1814
 • November-grunnloven, 1814 (det endelige resultatet av grunnlovsarbeidet i 1814)
 • Adressene og fullmaktene til riksforsamlingen på Eidsvoll
 • Mosse-konvensjonen, 1814
 • Bjørnstjerne Bjørnson: Ja, vi elsker / Norsk fædrelandssang tilegnet Norges konge H.M. Kong Carl, 1863
 • Godkjennelsen av det norske flagget, Statsrådssekretariatet 13. juli 1821

Se alle dokumentene som utgjør Norges dokumentarv her. 

Les mer om UNESCOs Memory of the World-program. 

 

 

 

Til toppen