• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Unesco.org

Gratulerer til alle verdens jenter!

11. oktober er FNs internasjonale jentedag. 1,1 milliarder jenter, én verden, ubegrensede muligheter. I dag skal jenter over hele verden fremmes og feires.

Kampen for global likestilling er en av UNESCOs hjertesaker. FNs bærekraftsmål fem stadfester at vi skal «oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling». Likestilling er en menneskerett, og begge kjønn skal ha samme utgangspunkt og muligheter for fullverdige liv.

fn.no

Synlige ulikheter

Verden blir mer og mer likestilt. Samtidig er det fortsatt lang vei til mål. Gutter og jenter lever side om side, men adskilt hva gjelder levekår og framtidsutsikter. Jenter mangler grunnleggende rettigheter som beskyttelse, skolegang og mulighet til å bryte ut av fattigdom. Jenter er fattigst, færre fullfører grunnskolen, de utsettes for mer kjønnsbasert vold, og mange flere jentebarn enn guttebarn dør før de har fylt fem år.

Costa Rica og Spania tildeles UNESCOs pris for jenter og kvinners utdanning

UNESCO jobber for at verdens klasserom skal representeres av likestilling og inkludering. Tall viser nemlig at 16 millioner jenter aldri vil sette sin fot i et klasserom («UNESCO Institute for Statistics»).

For å hedre fremragende og innovativt arbeid for jenter og kvinners utdanning, deler UNESCO hvert år ut en pris. Årets vinnere er Costa Rica og Spania.

Til toppen