• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Photo: https://en.unesco.org/commemorations/educationday

Gratulerer med den internasjonale utdanningsdagen!

For første gang feires 24. januar som den internasjonale utdanningsdagen. Kvalitetsutdanning for alle er stadig en utfordring — og vikigere enn noen gang!

— Jeg ønsker å bruke denne dagen til å oppfordre alle lands myndigheter til å gjøre universell kvalitetsutdanning til en mulighet for alle, sier Den norske UNESCO-kommisjonens leder, Tora Aasland.

Ifølge FNs utdanningsrapport (Global Education Monitoring Report) for 2019 gikk 64 millioner i barneskolealder fortsatt ikke på skole i 2017. Et flertall av de som gikk på barne- og ungdomsskole kunne heller ikke lese ordentlig. Det er positivt at andelen barn i førskolealder som er i organisert opplæring vokser sakte og jevnt. Det er også bra at stadig flere voksne kan lese og skrive.

— Utdanning kan spille en helt sentral rolle i å nå bærekraftsmålene innen 2030, men det kommer ikke av seg selv, sier Aasland. Det er derfor gledelig at FN i 2019 blant annet setter søkelyset på utdanningens rolle i Agenda 2030. Enda viktigere er det at myndigheter verden over er sitt ansvar bevisst. Når GEM-rapporten viser at bare 0.3% av midlene brukt på utdanning globalt kom fra bistand, 20% fra husholdninger og hele 79% kom fra myndighetene selv, så vitner det om hvor stor betydning det har at utdanningspolitikere prioriterer kvalitetsutdanning.

I 2017 var medianen av lands utgifter til offentlig utdanning 4.4% av bruttonasjonalprodukt (BNP) ifølge FNs utdanningsrapport. UNESCOs mål er at land skal ligge på i alle fall mellom 4% og 6% av BNP, eller i det minste 15% til 20% av alle offentlige utgifter. Medianen for det sistnevnte var i 2017 på 14.1%.

— Det er altså en vei å gå for svært mange land, sier Aasland. Og det er ingen tid å miste!

Du kan lese mer om den internasjonale utdanningsdagen på UNESCOs hjemmesider.

Til toppen