• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: UNESCO

Global konvensjon for høyere utdanning

På UNESCO s generalforsamling 9. november 2013 ble det vedtatt at UNESCO skal arbeide for å utvikle en global konvensjon for godkjenning av høyere utdanning.

Forslaget ble lagt frem av Norge. Det går ut på at UNESCOs skal utvikle et standardiserende verktøy som vil gjøre det enklere for studenter og forskere å studere og arbeide i utlandet og få utdanningen sin godkjent. UNESCO administrerer i dag seks regionale konvensjoner for godkjenning av høyere utdanning, men det er første gang det blir bestemt at organisasjonen skal arbeide for en global konvensjon.

Det var statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, som holdt Norges hovedinnlegg under behandlingen og debatten om forslaget. Her la han vekt på at Norges engasjement er drevet av en overbevisning om at internasjonalisering av utdanning bidrar til høyere kvalitet på utdanningen og at utdanning gir mulighet for bedre livskvalitet.

UNESCOs arbeid med en global konvensjon skal gå parallelt med at UNESCOs regionale konvensjoner for godkjenning moderniseres.

Les mer

Til toppen