• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

UNESCO Paris. Foto: UNESCO

UNESCO på stram line

To ulike begivenheter har ført til at UNESCO må stramme inn på aktivitetene sine.

I disse dager samles rundt 150 ministre og delegater fra UNESCOs 195 medlemsland i Paris. Begivenheten er UNESCOs 37. generalkonferanse.

Generalkonferansen åpnet 5. november og varer i 15 dager. Her skal kursen for de kommende årene stakes ut og nytt budsjett vedtas.

UNESCO er inne i en omstillingsprosess som vil prege generalkonferansen. I 2009 startet en reformprosess for å gjøre UNESCO mer relevant. To år senere stoppet USA betalingen til UNESCO, da Palestina ble medlem av organisasjonen.  USAs kontingent utgjorde 22 prosent av UNESCOs ordinære budsjett, og organisasjonen har siden måttet klare seg uten disse midlene. Dermed har UNESCO måttet stramme inn på aktiviteter og konsentrere innsatsen om de viktigste programmene. Prioriteringene videre skal avgjøres de neste dagene. Det forventes at generalkonferansen vil vedta et program som forsterker og viderefører reformprosessen. 

Leaders Forum, som holdes 6. november, er et av de viktigste møtene på konferansen. Her samles ministre og statssekretærer for å delta i FN-debatten om nye utviklingsmål etter at tusenårsmålene utløper i 2015. Fra Norge deltar statssekretær Bjørn Haugstad i Kunnskapsdepartementet. 

Det vil også holdes egne møter innenfor hver av de ulike fagområdene utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon. Hver dag oppsummeres de viktigste debattene her.

Til toppen