• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

UNESCO-kommisjonens leder, Tora Aasland, innledet. Foto: Flyktningehjelpen/ Beate Simarud

Høydepunkter fra GMR-seminaret

Salen var full da Global Monitoring Report ble lagt frem på et seminar i Oslo 3. og 4. februar. Blant deltakerne var statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Bjørn Haugstad, statssekretær Hans Brattskar i Utenriksdepartementet, direktør Villa Kulild i Norad og UNESCO-kommisjonens leder, Tora Aasland. I tillegg bidro flere internasjonale eksperter, deriblant professor Robin Alexander fra University of Cambridge.

Se presentasjonene her: 

Asma Zubairi, GMR-teamet: Presentation of the main findings of the EFA GMR 2013/14. 

Robin Alexander, professor, University of Cambridge: Teaching and learning: The quality imperative revisited. 

Svein Sjøberg, professor, UiO: PISA-testing: Pedagogy or politics and power.  

Mioko Saito, programspesialist, UNESCO/IIEP: Gender equality in learning outcomes in Africa: Evidence from SACMEQ and IIEP research studies.

Gerd-Hanne Fosen, leder for utdanning, Redd Barna: Save the Children’s global quality learning environment indicator.

Lava Deo Awasthi, direktør for utdanningsdirektoratet, Nepal: How and what do we assess: A country perspective from Nepal.

Dennis Sinyolo, senior koordinator, International Education: Teaching and the teaching profession: Core issues from the perspective of Education International.

Caroline Pontefract, direktør for utdanning, United Nations Relief and Works Agency (UNRWA): Quality schools for quality teaching in Palestine.

Kirsti Klette, professor UiO: Teaching matters: Research on teaching qualities. What do we know?

Rose Ephraim Matete , Phd-kandidat, UiO: Challenges of teachers in decentralised primary school management in Tanzania.

Hülya Kosar Altinyelken, førsteamanuensis, University of Amsterdam: Implementation of student-centred pedagogy in Turkey: Some critical reflections from primary school teachers.

Xavier Rambla, førsteamanuensis, Autonomous University of Barcelona: Conditional cash transfer programmes in education: Evidence from Argentina and Brasil.

Global Monitoring Report, som gis ut hvert år, viser utviklingen mot de seks Utdanning for alle-målene. Se hele rapporten her. Den siste rapporten heter «Teaching and learning: Achieving quality for all», og setter søkelyset på kvalitet i utdanning og betydningen av gode lærere. Rapporten fastslår blant annet at 130 millioner barn går på skole i flere år uten å lære seg grunnleggende lesing og skriving. Mer info her.

 

Til toppen