• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Dankert Vedeler. Foto: Privat

Første fase for nye utviklingsmål snart ferdig

Verdenssamfunnet er i ferd med å lage nye, globale utviklingsmål – også kalt bærekraftsagendaen – som skal gjelde fra 2015 til 2030.

Første etappe for utvikling av den nye agendaen er nå i ferd med å avsluttes. Den åpne arbeidsgruppen (Open Working Group) bestående av FNs medlemsstater skal i løpet av sommeren levere sin innstilling til FNs generalsekretær. I foreliggende versjon foreslås 17 hovedmål med en rekke tilhørende delmål. Utdanning pekes ut som et eget hovedmål.

Nordmann med sentral rolle
Som leder av styringskomiteen for Utdanning for alle (Steering Committee for Education for All), har Kunnskapsdepartementets Dankert Vedeler en sentral rolle i arbeidet. Etter å ha deltatt på det globale utdanningsmøtet i Oman i begynnelsen av mai og deretter finformulert teksten, har hans gruppe kommet frem til et utkast til hvordan den nye utdanningsagendaen bør se ut frem mot 2030. Dette forslaget vil bli sendt til FNs generalsekretær, og Vedeler vil presentere forslaget for inviterte medlemmer av den åpne arbeidsgruppen i New York 16. juni.

Styringskomiteen har tidligere foreslått å ha følgende hovedmål på utdanningsfeltet: ”Å sikre likeverdig og inkluderende kvalitetsutdanning og livslang læring for alle innen 2030”. Som delmål foreslår gruppen blant annet at alle barn innen 2030 skal ha fullført minst niårig gratis skolegang av høy kvalitet, at unge og voksne skal ha oppnådd gode ferdigheter i lesing og skriving innen 2030, bedre tilgang til arbeid gjennom yrkesopplæring og at alle som er under utdanning får opplæring av kvalifiserte og motiverte lærere.

– Sammenliknet med andre områder har vi kommet langt på utdanningssiden. For det første er det bred enighet om at det skal være et eget mål for utdanning. Vi har dessuten formulert relativt presise delmål som det kan utvikles målbare indikatorer fra, fastslår Dankert Vedeler.

Presentasjon i New York
Han forteller at utfordringen nå blir å selge inn forslaget fra utdanningssamfunnet til FNs medlemsstater.

– I denne forbindelse inviterer flere land, deriblant Norge, Brasil, Tyskland og Argentina, sammen med UNICEF og UNESCO, til et informasjonsmøte i FN-bygningen i New York 16. juni. Her vil vårt forslag bli presentert sier han.

Forslag til målsett fra styringsgruppen for Utdanning for alle:

OVERARCHING GOAL

Ensure equitable and inclusive quality education and lifelong learning for all by 2030

 1. I.            OUTCOME TARGETS
Target 1: By 2030, at least x% of girls and boys are ready for primary school through participation in quality early childhood care and education, including at least one year of free and compulsory pre-primary education, with particular attention to gender equality and the most marginalized.
Target 2:By 2030, all girls and boys complete free and compulsory quality basic education of at least 9 years and achieve relevant learning outcomes, with particular attention to gender equality and the most marginalized.
Target 3:By 2030, all youth and at least x% of adults reach a proficiency level in literacy and numeracy sufficient to fully participate in society, with particular attention to girls and women and the most marginalized.
Target 4:By 2030, at least x% of youth and y% of adults have the knowledge and skills for decent work and life through technical and vocational, upper secondary and tertiary education and training, with particular attention to gender equality and the most marginalized.
Target 5:  By 2030, all learners acquire knowledge, skills, values and attitudes to establish sustainable and peaceful societies, including through global citizenship education and education for sustainable development.
 1. II.            INPUT TARGETS
Target 6:By 2030, all governments ensure that all learners are taught by qualified, professionally-trained, motivated and well-supported teachers.
Target 7:By 2030, all countries allocate at least 4-6% of their Gross Domestic Product (GDP) or at least 15-20% of their public expenditure to education, prioritizing groups most in need; and strengthen financial cooperation for education, prioritizing countries most in need.

Til toppen