• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Bilde: Stanislav Beloglazov/Shutterstock.com

Felles hilsen til alle lærere på verdens lærerdag!

I anledning verdens lærerdag har lederne av UNESCO, ILO, UNICEF, UNDP og Education International en felles hilsen til alle lærere:

«På verdens lærerdag hvor vi feirer lærernes viktige bidrag for å bedre barn og ungdoms liv verden over, benytter vi også anledningen til å bekrefte vår forpliktelse til å øke antallet kvalifiserte lærere. Vi oppfordrer myndigheter og det internasjonale samfunn til å bli med i denne satsningen, slik at alle barn og unge, kan oppnå retten til god utdanning og en bedre framtid.»

Den norske UNESCO-kommisjonens leder Tora Aasland stiller seg også bak oppfordringen og gratulerer alle lærere med dagen.

Hilsen var opprinnelig fra Audrey Azoulay, generaldirektør for UNESCO, Guy Ryder, generaldirektør, ILO, Henrietta H. Fore, administrerende direktør, UNICEF, Achim Steiner, administrerende direktør, UNDP og David Edwards, generalsekretær, Education International.

5. oktober har hvert år siden 1994 blitt feiret som verdens lærerdag. Datoen viser til Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) og UNESCOs anbefaling om lærernes status fra 1996. Denne anbefalingen fastsetter også referanser om rettigheter og ansvar for lærere og standarder for deres forberedelser og videreutdanning, rekruttering, ansettelse, og undervisning- og læringsforhold.

I 2018 er tema for dagen retten til kvalifiserte lærere. UNESCO svarer på fem typiske spørsmål om temaet på denne nettsiden.

Velutdannede lærere er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål fire om god utdanning og livslang læring for alle innen 2030. Ifølge 2017-tall fra UNESCOs institutt for statistikk (UIS) har 85% av grunnskolelærere over hele verden fått læreropplæring. Imidlertid skjuler dette tallet betydelige regionale ulikheter. For eksempel er bare 64% av grunnskolelærere utdannet i Afrika sør for Sahara. I Sør-Asia er dette tallet 71%. Dette kan du lese mer om på UNESCOs nettsider.

Du kan lese mer om den internasjonale lærerdagen her og mer om de internasjonale organisasjonenes felles hilsen her.

 

Til toppen