• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: Istock

Feirer vanndagen i Oslo

Vann og energi er tema for årets vanndag, 20. mars. Dagen markeres med et seminar i Oslo. Blant innlederne er statssekretær Kåre Fostervold i Olje- og energidepartementet, statssekretær Lars Andreas Lunde i Klima- og miljødepartementet og Ingrid Lomelde fra WWF. Dessuten skal Kris Endresen fra Nordic World Heritage Foundation snakke om temaet «vann og energi – utfordringer knyttet til verdensarv».

Se programmet her

Vannkraft har mange fordeler – den er fornybar, ren, pålitelig, fleksibel og produserer billig energi. Men det er flere interessekonflikter mellom kraftproduksjon og natur- og miljøvern. Koblingene mellom vann og energi er ofte kompliserte. Internasjonalt er det økende bekymring for presset på vannressursene fra annen type energiproduksjon, for eksempel til kjølevann i kullkraftverk, bruk av vann under trykk i olje og gassutvinning, og vanningsvann i produksjon av biodiesel. Vannkraft framstår som stadig mer miljøvennlig energi, men det er fortsatt mange spørsmål rundt miljøaspektene.

 Se den offisielle nettsiden til verdens vanndag her

Til toppen