• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Foto: iStock

– En milepæl i den digitale alder

UNESCOs nestleder Getachew Engida roser Den afrikanske deklarasjonen om internett-rettigheter og friheter (African Declaration on Internet Rights and Freedoms) som ble lansert under Internet Governance Forum (IGF) i Istanbul 4. september. Les den her. 

– Dette initiativet er en betydelig milepæl i den digitale alder, fastslår han.

Deklarasjonen vektlegger blant annet ytringsfrihet, kulturelt og språklig mangfold, retten til informasjon og åpenhet.

Engida forteller at UNESCO er svært positive til å integrere prinsippene i organisasjonens Afrika-strategier.Han understreker samtidig at UNESCO vil fortsette å fremme sosiale og kulturelle rettigheter på internett i tillegg til bruk av lokale språk og lokalt innhold på nett.

– Som FNs spesialorgan for utdanning, kultur, vitenskap, kommunikasjon og informasjon forplikter vi oss til å spille vår rolle i den pågående utviklingen av internett til det beste for menneskeheten, sier han.

Engida brukte sitt innlegg på Internet Governance Forum til å trekke frem UNESCOs internett-studie, hvor alle interesserte aktører inviteres til å komme med innspill.

Av Susanne Berg-Hansen

Til toppen