• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Source: https://en.iyil2019.org/all-resources/iyil2019-infographics/

Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2019

Det kom inn svært mange gode søknader til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning i 2019. De 89 søknadene var langt flere enn det kommisjonen hadde mulighet til å støtte. Samlet søkebeløp var på litt over 20 millioner kroner, mens det totale beløpet til utdeling var på litt over 3,3 millioner kroner. Den norske UNESCO-kommisjonen har besluttet at 23 prosjekter får støtte.

For 2019 var FNs bærekraftsmål og prosjekter tilknyttet det internasjonale året for urfolksspråk overordnede prioriteringer for tilskuddsordningen. 

07.03.2019 Den norske UNESCO-kommisjonen vedtok å støtte:
Pressefrihet / Ytringsfrihet  
  Transform: «Underrapportert Virkelighet + flere internasjonale seminar» kr 50 000
  MEKK OsloMet – storbyuniversitetet: «The Digital Safety of Journalists» kr 250 000
     
Bærekraftig utvikling Norsk hydrologiråd: «Modelling Hydrology, Climate and Land Surface Processes» kr 90 000
  IKFF/Kvinneligaen for Fred og Frihet/WILPF Norway: «Militær miljø- og klimapåvirkning» kr 75 000
  Ungt Entreprenørskap Norge: «Bærekraftig utvikling i timeplanen på ungdomsskolen» kr 312 000
  Concerned Students Norway: «Mer bærekraftig utdanning og arbeidsliv for studenter» kr 50 000
  FN-sambandet: «Guoddevaš ovdáneapmi: undervisning for bærekraftig utvikling» kr 250 000
     
Immateriell kulturarv Wikimedia Norge: «Samisk kunnskap på Wikipedia/FNs år for urfolksspråk 2019» kr 140 000
  Altta sami giellaguovddas AS: «Urfolksspråkåret – Samisk språkuke for barn og unge» kr 150 000
  Nasjonalt senter for samisk i opplæringen, Samisk høgskole: «Giellajage gåjkudisá – lulesamisk språkstøtte for barn» kr 250 000
  Nasjonalt senter for samisk i opplæringen, Samisk høgskole: «Gïelejaepien gåajhkoehtassh – sørsamisk språkstøtte for barn» kr 250 000
  Nordic Black Theatre: «International Jazz Day Feiring» kr 50 000
  Museene i Sør-Trøndelag avd Rørosmuseet : «Åarjel-saemien gïele – formidling på og av sørsamisk språk» kr 75 000
  Riddu Riđđu Festivála: «Images of the North» kr 130 000
  Stiftelsen Saemien Sijte: «Invitasjon av urfolkrepresentanter til Tjaktjen tjåanghkoe» kr 100 000
  Stiftelsen Jødisk Museum i Oslo: «Immaterielt triangel: Jødisk dans, filosofi, teater» kr 100 000
  Redd Barna: «Det magiske klasserommet: FN, bærekraftsmål og urfolksspråk» kr 75 000
   
Verdensarven og dokumentarven Norsk Industriarbeidermuseum – Verdensarvsenter Rjukan-Notodden Industriarv: «AKTIV OG KREATIV FORMIDLING TIL BARN» kr 250 000
  Verdensarvkoordinator for Bryggen, Byantikvaren, Bergen kommune: «Jubileumsmarkering for Bryggen som verdensarv i 40 år» kr 150 000
  Norges Verdensarv: «Verdensarvforum 2019: Hva er fyrtårnstrategi de neste 10 år?» kr 125 000
  Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS: «Trianglene i Finnmark- en verdensarv med muligheter» kr 50 000
     
Demokratiutvikling Norges Handikapforbund Oslo (NHF Oslo): «Stopp hatprat» kr 300 000
  Kompani Spillegal: «Sommerteater i Hvervenbukta» kr 30 000
     
     
Sum:   kr 3 302 000
     
     
     

Til toppen