• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

FN-sambandet fikk støtte til to prosjekter som på ulikt vis støtter opp om FNs bærekraftsmål nummer 4!

Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2018

Det kom inn svært mange gode søknader til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning i 2018 – langt flere enn det kommisjonen hadde mulighet til å støtte. Samlet søkebeløp var på 22,3 millioner kroner, mens det totale beløpet til utdeling var på litt under 3,3 millioner kroner. Av 85 søknader har kommisjonen besluttet at 24 prosjekter får støtte.

 

09.03.2018 Den norske UNESCO-kommisjonen vedtok å gi følgende søknader støtte:
Pressefrihet / Ytringsfrihet
IAWRT Norge: «Styrke kvinners påvirkning og medvirkning i media.» kr 185 000
OsloMet – storbyuniversitetet, Institutt for Journalistikk og Mediefag: «Ytringsfrihet & journalisters sikkerhet: Fokus på selvsensur» kr 200 000
UNESCO-litteraturbyen Lillehammer: «Møteplass for forfulgte forfattere» kr 100 000
Bærekraftig utvikling
FN-sambandet: «Bærekraft i lærerutdanningen» kr 100 000
Nordhordland Utviklingsselskap IKS: «Realisering av FNs bærekraftsmål på regionalt nivå i Norge» kr 100 000
FN-sambandet: «Seminar for ASP-net skolene» kr 285 000
Norsk hydrologiråd: «Verdens Vanndag 2018» kr 70 000
AOF Hordaland – Sogn og Fjordane: «Bærekraftmålet God Helse: Helsefagarbeiderens rolle» kr 50 000
Concerned Students: «Bærekraftig omstilling: Faglig utvikling for studenter» kr 50 000
Høgskolen i Innlandet: «Bærekraft, demokrati og livsmestring som «tverrfag»» kr 75 000
Immateriell kulturarv
CAK – Afrikansk Kulturformidling: «Afrikansk inspirert hiphop dans og barneteater» kr 100 000
Lajla Mattsson Magga: «Revisjon av Åarjelsaemien-daaroen Baakoegærja» kr 350 000
Várdobáiki samisk senter: «Mestring av markesamisk mannsrolle» kr 187 000
Nordic Black Theatre: «Feiring av Den Internasjonale Jazzdagen 2018» kr 35 000
Verdensarven og dokumentarven
NTNU: «Revisiting Urnes: Fra forskning til folk» kr 150 000
Den norske komiteen for verdens dokumentarv: «Lanseringsseminar for Norges dokumentarv 2018» kr 60 000
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS: «Trianglene i Finnmark – en verdensarv med muligheter» kr 90 000
Universitetsbiblioteket i Bergen: «Sophus Tromholt sámegilli/ Sophus Tromholdt på samisk» kr 32 000
Stiftelsen Vegaøyan verdensarv: «Makerspace med verdensarv fokus!» kr 96 000
Demokratiutvikling
Norsk Folkehjelp: «Menneskebiblioteket – Tør du ansette meg» kr 230 000
Nansen Fredssenter: «Dialogbyen Lillehammer – der fredsbyggere møtes.» kr 200 000
Oslo Pride: «Pride House og Pride Art på Youngstorget» kr 100 000
Norges Handikapforbund Oslo: «Stopp hatprat» kr 300 000
Jødisk Museum i Oslo: «Antisemittisme uten antisemittister? Norge 1945-2017» kr 150 000
Samlet sum kr 3 295 000

Til toppen