• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

Geirangerfjorden

Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv er blant søkerne som får støtte i 2016, Foto: UNESCO / Samfoto

Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2016

Det kom inn rekordmange søknader til Den norske UNESCO-kommisjonens tilskuddsordning i 2016 – langt flere enn det kommisjonen hadde mulighet til å støtte. Samlet søkebeløp er på over 24 mill. kroner, mens det totale beløpet til utdeling er på 3,1 mill. kroner.  Av 125 søknader har kommisjonen besluttet at 43 prosjekter får støtte.

 

Vedtak, 09.03.2016 Den norske UNESCO-kommisjonen har besluttet at følgende søkere får støtte:
  Beløp i kr.
Pressefrihet / Ytringsfrihet Bergen internasjonale filmfestival: «Checkpoints – menneskerettighets-programmet» 40 000
  Miljøstiftelsen Bellona: «Ytringsfrihet i dagens Russland» 50 000
  Norsk PEN: «Styrke fribyordningen for forfulgte forfattere og journalister» 125 000
  Norsk Journalistlag: «Workshop om forebyggelse av PTSD blant journalister» 50 000
  Norsk Journalistlag: «Pressefrihetens dag» 25 000
  Institutt for journalistikk og mediefag, Høgskolen i Oslo og Akershus: «Journalism education and conflict reporting» 150 000
  SAIH «Students At Risk» 35 000
Bærekraftig utvikling Norsk Klimastiftelse «Solskinnshistorier» 100 000
UNICEF Norge: «Gjennomføring av bærekraftsmålene i Norge» 75 000
Høgskolen i Hedmark: «Kompetanseutvikling for bærekraftig livsstil» 100 000
Magma Geopark: «GEOvisual-Virtual exhibition Phase III « 50 000
FN-sambandet: «ASPnet seminar for UNESCO-skolene 2016» 125 000
FN-sambandet: «Bærekraft – et undervisningsopplegg om FNs bærekraftsmål» 100 000
Norges miljø- og biovitenskaplige universitet: «Verdens vanndag 2016» 30 000
Concerned Students Norway : «Concerned students Norway – faglig rettet miljøorganisasjon» 60 000
Norges geologiske undersøkelse: «Geologisk arv, geoturisme og geoparker i Norge» 25 000
Norsk institutt for vannforskning: «Fragmented Environmental Law vs. Sustainable Development» 50 000
Nordhordland utviklingsselskap IKS: «Nordhordland Biosfæreområde – vestnorsk kystlandskap» 150 000
Norsk Folkemuseum, avdeling Norsk Maritimt Museum: «Havfruens tårer – Forsøplingen av verdenshavene» 100 000
Spire: «Bærebjelker for en bærekraftig verden.» 175 000
Immateriell kulturarv Midt-Troms Museum  : «TRADsenter – med fokus på immateriell kulturarv» 75 000
Oslo byarkiv, Kulturetaten: «Romanifolket/taterne: Foto på vandring» 100 000
Forbundet KYSTEN: «Kystkultur og maritim kulturarv» 30 000
Soddjazz 2016/ Inderøy jazzforum: «Soddjazz 2016 28.april-01.mai 2016» 35 000
Jødisk Museum Oslo: «Den tapte kulturs revitalisering gjennom språk og symboler» 150 000
Bergen kommune: «Styrking av Bergens satsing i UNESCOs kreative byers nettverk» 100 000
Norsk institutt for bunad og folkedrakt, v/Valdresmusea «Fagdagene 2016 -Broderi: kulturarv eller import?» 25 000
Norges Naturvernforbund: «Håndverkstradisjoner – en del av det bærekraftige samfunnet» 50 000
Norsk senter for folkemusikk og folkedans under Stiftinga for folkemusikk og folkedans: «Kapasitetsbyggingskurs 3, immateriell kulturarv: nominasjoner» 55 000
Kautokeino kommune, avd. for språk og kultur: «Samisk dokumentasjonssenter» 75 000
RiddoDuottarMuseat: «Johkafanas/Elvebåten-dokumentasjonsprosjekt» 75 000
Verdensarven Hammerfest kommune : «Vår transnasjonale verdensarv Struves meridianbue» 60 000
Telemark fylkeskommune : «Utvikling av undervisningsopplegg om verdensarv» 50 000
Den norske komiteen for verdens dokumentarv
c/o Norsk kulturråd: «Lanseringsseminar for Norges dokumentarv 2016»
60 000
Luster kommune  : «Utstillinga «Stavkyrkja i Landskapet»» 50 000
Nærøyfjorden verdsarvpark: «Berekraftig besøksforvaltning og lokalsamfunnsutvikling» 50 000
Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv: «UNESCO Fjord Guardians» 90 000
Demokratiutvikling Stiftelsen Nobels Fredssenter : «Den urokkelige – Om varsleren Carl von Ossietzky» 100 000
Høgskolen i Oslo og Akershus: «Topical seminar on global migration, causes and consequences» 55 000
Nærøyfjorden verdsarvpark: «Ei verd i endring – Korleis skape fred og solidaritet « 50 000
Gudbrandsdalsmusea: «Pilegrimsleden – respektfullt møte mellom mennesker» 75 000
Fuuse Dialog: «Sister-hood (digitalt magasin og nettverk)»   75 000
European Youth Parliament Norway: «Trondheim & Røros 2017 84th International Session of EYP». 200 000

 

Les mer om tilskuddsordningen her 

 

Til toppen