• Visste
  du at..?

  Utdanning 2030 er en global satsing for å sikre inkluderende og rettferdig utdanning av god kvalitet og livslang læring for alle.

 • Visste
  du at..?

  UNESCO har et eget register over unik dokumentarv? Det heter Memory of the World Register.

 • Visste
  du at..?

  101 journalister ble drept i 2016?
  Fremme av ytringsfrihet og pressefrihet er en viktig satsing for UNESCO.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvlisten inneholder flere enn 1000 steder.

 • Visste
  du at..?

  Verdensarvstedene ligger i 165 land over hele verden?

 • Visste
  du at..?

  Spania er det landet som har nest flest steder på verdensarvlisten, med 45 steder?

 • Visste
  du at..?

  Italia er det landet som har flest steder på verdensarvlisten, med 51 steder?

 • Visste
  du at..?

  160 millioner voksne i rike land leser dårlig?
  Å bedre voksnes leseferdigheter er et av FNs bærekraftmål (delmål 4.6).

 • Visste
  du at..?

  Det er 650 millioner barn i grunnskolealder i verden?
  Alle har rett til skolegang.

 • Visste
  du at..?

  71 millioner ungdommer i verden ikke går på skole?

blad og vann

Foto: iStock

Disse får støtte av UNESCO-kommisjonen i 2015

Mars 2015: Den norske UNESCO-kommisjonen har vedtatt å støtte følgende prosjekter gjennom sin tilskuddsordning.

Les mer om tilskuddordningen her

DEN NORSKE UNESCO-KOMMISJONENS TILSKUDDSORDNING 2015 Kommisjonens vedtak:
Pressefrihet / Ytringsfrihet Bergen internasjonale filmfestival (BIFF): «Det 9. Checkpointsprogram under BIFF 2015» kr 50 000
  Institutt for journalistikk og mediefag, Høyskolen i Oslo og Akershus: «Konfliktrapportering, kjønn og ytringsfrihet» kr 250 000
  Norsk Journalistlag: «Sikkerhetskurs for journaliststudenter i Libanon, Del 2 kr 150 000
  Stiftelsen for en Kritisk og Undersøkende Presse – SKUP: «Global Investigative Journalism Conference 2015» kr 75 000
Bærekraftig utvikling Universitetet i Nordland: «UNESCO-program ved Universitetet i Nordland» kr 100 000
Norsk Bergverksmuseum: «Gullets mørke side – barnearbeid i gruveindustrien i dag» kr 50 000
Norsk Hydrologiråd: «Konferanse: Klima, hydrologi og bærekraftig utvikling» kr 50 000
Magma Geopark «VirtualGEO: Virtual exhibition for Magma Geopark and UNESCO» kr 50 000
UNICEF-komiteen i Norge: «Mot 2030 – Kunnskap om den nye bærekraftsagendaen i Norge» kr 100 000
FN-sambandet: «Utvikling av koordineringsfunksjonen for å styrke ASPnet» kr 300 000
Nordhordland Utviklingsselskap IKS: «Nordhordland Biosfæreområde – vestnorsk kystlandskap» kr 275 000
Nablusforeninga i Stavanger: «Mat og gjestehus i to kulturar. Vern ved utvikling og bruk» kr 75 000
Spire – Utviklingsfondets ungdom: «Fire tiltak for en mer bærekraftig verden» kr 200 000
Norsk Hydrologiråd: «Verdens vanndag 2015» kr 40 000
Immateriell kulturarv Fortidsminneforeningen: Immateriell kulturarv – workshop for ungdom» kr 100 000
Norsk senter for folkemusikk og folkedans under Stiftinga for folkemusikk og folkedans: «Kapasitetsbyggingskurs 2 i immateriell kulturarv: inventar» kr 70 000
Álttá sámi giellaguovddáš/ Alta samiske språksenter: «Altas samiske kulturarv» kr 100 000
Nordic Black Theatre : «Feiring av Den internasjonale Jazzdagen» kr 80 000
Verdensarven Stiftelsen Vegaøyan Verdensarv: «Eventyret Vegaøyan verdensarv (de uløste mysterier)» kr 70 000
Verdensarvsenter for bergkunst – Alta Museum IKS: «The Alta Conference on Rock Art 3 (ACRA III)» kr 75 000
Byantikvaren, Bergen kommune: «Nordisk verdensarvkonferanse i Bergen 2015» kr 150 000
Europa Nostra Norge: «Magasinet Heritage in Motion, Norwegian Special 2015» kr 75 000
Fortidsminneforeningen: «Vår verdensarv: Urnes stavkirke» kr 200 000
Demokratiutvikling Barents Press Norge v/Nordisk informasjonskontor: «Flerårig kursserie for norske og russiske journalister» kr 122 000
Scholars at Risk Norge v/Høgskolen i Oslo og Akershus: «International partnership in academia–an ethical challenge?» kr 100 000
FN-sambandet: «Utvikle ny og brukertilpasset webportal for ASPnetskolene» kr 50 000
4H Norge: «Fremtiden i egne hender – Ungdomskonferanse» kr 50 000
FOKUS Forum for kvinner og utviklingsspørsmål: «Parlamenter med kvinner – med vilje til likestilling?» kr 200 000

Til toppen